Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczone

Profesorowie naszej uczelni - Jan Englert, Wiesław Komasa i Ryszard Peryt - laureatami

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odznaczył twórców, animatorów i mecenasów, których działalność w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Gala wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się 15 czerwca w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Wyróżnienia zostały przyznane w 16 kategoriach. Wśród tegorocznych laureatów nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są profesorowie Akademii Teatralnej.

  • Prof. Jan Englert – za całokształt twórczości
  • Prof. Wiesław Komasa – w kategorii teatr
  • Prof. Ryszard Peryt – w kategorii muzyka

Wśród laureatów są też absolwenci AT:

  • Elżbieta Cherezińska ​- w kategorii literatura (absolwentka WOT)
  • Emilian Kamiński – w kategorii upowszechnianie kultury (absolwent WA)

 

Z komunikatu Informacyjnej Agencji Radiowej:

Nagrodę ministra kultury za całokształt twórczości otrzymał aktor Jan Englert, który przyznał, że aktorzy to przedstawiciele wolnego zawodu, ale – jak dodał – „aktorstwo to także zawód publiczny”. – Do wolności dodajmy zależność, bo zawód publiczny to zawód uzależniony, zawód podlegający specjalnym kryteriom, specjalnym ocenom. Myśli się, że wolność to wolność wyboru. Każdy z nas podejmuje szereg wyborów, a w zawodzie aktora te wybory są szczególnie odpowiedzialne i szczególnie trudne – ocenił laureat.

– Wiemy wszyscy, że wolność pozbawiona granic to anarchia. Wolność, której się narzuca granice to niewola. Więc kto ma wyznaczać granice, w których mamy poruszać się my – przedstawiciele zawodów publicznych? Tylko my sami jesteśmy za to odpowiedzialni. (…) Ta nagroda pozwala mi wierzyć, że większość moich wyborów była słuszna – podkreślił Englert.

W kategorii „Teatr” nagrodę otrzymał aktor i reżyser Wiesław Komasa, który przyznał, że wyróżnienie zbiega się z jego jubileuszem czterdziestopięciolecia pracy artystycznej. – Nagrodę tę chciałem zadedykować pamięci moich rodziców, którym niestety nie zdążyłem podziękować – powiedział. (…)

Laureatem nagrody w kategorii „Muzyka” został reżyser, aktor, profesor sztuk teatralnych, twórca inscenizacji oper, Ryszard Peryt, który stwierdził, że nagroda mu się „nie należy”, zaznaczając jednak, że w tej kwestii „nie zamierza polemizować”. – Chciałbym wyrazić wdzięczność moim przyjaciołom. Nie byłoby tej nagrody gdyby nie córeczka – kończąca dziesięć miesięcy Polska Opera Królewska – powiedział.

W dziedzinie literatury nagrodę otrzymała autorka specjalizująca się w powieści historycznej Elżbieta Cherezińska, która zadedykowała wyróżnienie „swoim bohaterom Piastom i bohaterkom – piastowskim księżniczkom”. (iar)

 

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest przyznawana od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.

Jan Englert; fot. Danuta Matloch / mkidn.gov.pl
od lewej: Piotr Gliński, Wiesław Komasa; fot. Danuta Matloch / mkidn.gov.pl
od lewej: Piotr Gliński, Ryszard Peryt; fot. Danuta Matloch / mkidn.gov.pl
Elżbieta Cherezińska; fot. Danuta Matloch / mkidn.gov.pl
od lewej: Małgorzata Kożuchowska, Piotr Gliński, Emilian Kamiński; fot. Danuta Matloch / mkidn.gov.pl