Oświadczenie rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, prof. dra hab. Wojciecha Malajkata w sprawie publikacji Gazety Wyborczej z dnia 11 lipca 2018 r.

W odniesieniu do informacji zawartych w artykule Pani Agaty Diduszko-Zyglewskiej, informuję, że w opisanej sprawie, jak i we wszystkich zgłaszanych sprawach dotyczących nieprawidłowości w relacjach student-wykładowca, rektor uczelni podejmuje działania zgodnie z przepisami prawa.

Każda oficjalna skarga jest rozpatrywana i kierowana do właściwych organów (np. rzecznika dyscyplinarnego).

Stanowczo oświadczam, że nieprawdą jest, jakoby uczelnia nie podjęła żadnych kroków w tej kwestii – wraz z kierownictwem wydziału podjąłem działania mające na celu sprawiedliwą ocenę sytuacji i ochronę studentów.

Podkreślam, że pisemna skarga, opisana w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej, została złożona w dniu wczorajszym, tj. 10 lipca 2018 r.

Sygnatariusze listu wspierającego działania studentów i absolwentów otrzymali moją odpowiedź bezpośrednio.

 

/-/ Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Rektor