Krzysztof Mrowcewicz laureatem Nagrody Literackiej GDYNIA

W piątek, 31 sierpnia 2018, odbyła się gala wręczenia jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Polsce

Prof. Krzysztof MROWCEWICZ, wykładowca i prodziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze, został laureatem Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę „Rękopis znaleziony na ścianie”.

Krzysztof Mrowcewicz – historyk literatury i kultury, eseista; profesor w Instytucie Badań Literackich PAN i w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, w latach 1991-2004 wykładowca na wydziałach polonistyki i kulturoznawstwa UW; autor wielu książek i artykułów oraz popularnych podręczników szkolnych (język polski, wiedza o kulturze); juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autor prac o literaturze polskiej XVI i XVII stulecia; wydawca i popularyzator poezji barokowej (np. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku). Nominowany do Nagrody Literackiej GDYNIA (2011). Laureat Nagrody „Literatury na świecie” im. Andrzeja Siemka (2011) za książkę Małe folio.

„Rękopis znaleziony na ścianie” to trzy eseje:
– o rozpaczy oświeconego rozumu i ruinach wielkich idei
– o cudach poezji i ogrodach ze słów
– o ciemnej grozie talentu i cierpieniu wybranych

Piotr Kieżun pisał o książce: Potocki, Trembecki i Kochanowski z esejów Mrowcewicza nie objaśniają nam Polski. Objaśniają nam epokę, kontynent, rolę artysty i pisarza. Obok Potockiego pojawia się Goya, Wolter i markiz de Sade. Analizie „Sofijówki” Trembeckiego towarzyszy poezja Andrew Marwella i proza Borgesa. Kochanowski jest porównany z Pico della Mirandolą i postawiony obok Tycjana. Wszyscy trzej polscy twórcy są obywatelami ówczesnego świata. Nie muszą się przed nikim tłumaczyć, do nikogo porównywać ani z nikim walczyć. W książce Mrowcewicza owa naturalna przynależność podkreślona jest bogatym materiałem ilustracyjnym.

Pozostali laureaci to: w kategorii poezja – Dominik Bielicki za tom poetycki „Pawilony”. W kategorii proza – Paweł Sołtys za zbiór opowiadań „Mikrotyki”. W kategorii przekład na język polski – Sława Lisiecka za tłumaczenie „Chodzenia. Amras” Thomasa Bernharda.

Nagroda Literacka GDYNIA została powołana do życia w 2006 roku przez Prezydenta Gdyni Wojciecha SZCZURKA, w celu uhonorowania wyjątkowych osiągnięć żyjących, polskich twórców. Jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. NLG jest rozbudowaną inicjatywą miasta, skierowaną zarówno do polskich pisarzy, jak i odbiorców współczesnej literatury. NLG nieustannie ewoluuje i poszerza zakres swojej działalności. Pod szyldem „GDYNI” przyznawane są nie tylko laury, ale też organizowane liczne proczytelnicze przedsięwzięcia.

Fot. Bartek Warzecha