Nowy numer „Polish Theatre Journal”

Trzy tematy: awangarda, solidarność, kolektyw | Jedna idea: ODZYSKIWANIE | artykuły w języku polskim i angielskim

Trzy tematy: awangarda, solidarność, kolektyw
Jedna idea: odzyskiwanie.
Jeden numer. POLISH THEATRE JOURNAL

Na szósty numer „Polish Theatre Journal” składają się dwie wyraźnie odmienne tematycznie części połączone wspólną ideą.

link do numeru – kliknij na obrazek

 

Część pierwsza dotyczy polskiej awangardy teatralnej. W tej części prezentujemy nie dość, jak dotąd, rozpoznane zjawiska z dziejów polskiej awangardy teatralnej (Zofia Dworakowska, Paulina Kubas), podejmujemy próbę umieszczenia niektórych jej osiągnięć w kontekście europejskim (Jakub Kłeczek, Małgorzata Dziewulska), a także poddajemy reinterpretacji ważne zjawiska z dziejów awangardy europejskiej (Małgorzata Jabłońska).

Druga część numeru poświęcona jest „Solidarności”, widzianej jako nowatorska idea społeczna przejawiająca się, realizującą i ustanawiającą swój historyczny kształt w performansach zarówno artystycznych, jak i społecznych (Łucja Iwanczewska, Marcin Kościelniak, Paweł Sztarbowski).

Obie części niniejszego numeru łączy idea odzyskiwania, czy raczej – „od-pominania” projektów i koncepcji, które z różnych przyczyn nie doczekały się realizacji, a mają potencjał ukształtowania nowych, oczekiwanych i poszukiwanych sposobów organizacji życia społecznego, kulturalnego i teatralnego nie tylko w Polsce.

Temat ten podejmujemy w numerze poprzez zapis dyskusji przeprowadzonych przez młodych badaczy przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta”, który odbył się w Poznaniu w czerwcu 2018 roku.