„Szulamis” Abrahama Goldfadena

Zwracamy się z prośbą do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat praw autorskich do ww. ilustracji

W związku z planowaną reprodukcją ilustracji okładkowej tomu „Szulamis” Abrahama Goldfadena, znajdującego się w zbiorach Muzeum Żydów Polskich POLIN, w przygotowywanym do druku przez Akademię Teatralną tomie „Polska Szulamis. Studia o teatrze polskim i żydowskim” prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej, zwracamy się z prośbą do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat praw autorskich do ww. ilustracji, o kontakt z sekretariatem kanclerza Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.