DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU AKTORSKIEGO – 10 MARCA

10.00 – 10.30 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Rektor Wojciech Malajkat, Prorektor Waldemar Raźniak,

Dziekan WA Marcin Perchuć, Prodziekan WA Anna Serafińska,

Kanclerz Beata Szczucińska

 

10.30 – 11.30 – „ZOL” – pokaz egzaminacyjny przedmiotu PIOSENKA pod opieką Anny Lobedan (aktorstwo teatru muzycznego, II rok)

 

 

11.40 – 12.40 – EMISJA GŁOSU

Anna Grabowska, Monika Malec, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska

 

 

11.40 – 12.40 – TECHNIKA MOWY 

Małgorzata Kaczmarska, Jerzy Łazewski, Agata Piotrowska-Mastalerz

 

13.00 – 14.00 – PREZENTACJA ĆWICZEŃ WYMAGANYCH

NA EGZAMINIE RYTMICZNO-RUCHOWYM

Leszek Bzdyl, Marcin Tylkowski, Magdalena Wajzner-Barska, Przemysław Wyszyński

14.15 – 15.15 – SCENA Z SZEKSPIRA (samodzielna praca studentów II roku aktorstwa P. Brzeszcza i K. Żarowskiego) oraz ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE pod opieką Marcina Perchucia
(aktorstwo, I rok)

 

15.15 – 17.15 – ĆWICZENIA AKTORSKIE

Grzegorz Chrapkiewicz, Wojciech Malajkat, Marcin Perchuć, Waldemar Raźniak, Olga Sawicka

 

15.15 – 17.15 – PIOSENKA (ĆWICZENIA)

Ewa Bułhak

 

17.30 – 18.30 – PIOSENKA (ĆWICZENIA)

Anna Lobedan, Andrzej Strzelecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji: dziekanatwa@at.edu.pl