I nagroda na XIV Międzynarodowym Festiwalu „Singing Mask” w Petersburgu

Studenci Akademii Teatralnej z Petersburga wrócili z I nagrodą w kategorii „Zespół wokalny – forma kameralna”. Maciejowi Kozakoszczakowi, Adzie Dec, Juliuszowi Godzinie, Natalii Stachyrze, Jagodzie Jasnowskiej, Mai Polce, Oldze Lisieckiej, Mikołajowi Śliwie, Karolinie Piwosz, Wojciechowi Melzerowi, Tomaszowi Osicy i Wiktorowi Synowcowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Our students with the First Prize at XIV International “Singing Mask” Festival

Students of  Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw came back from St. Petersburg with the First Prize in „Vocal ensemble – chamber form” competition. Congratulations Maciej Kozakoszczak, Ada Deca, Juliusz Godzina, Natalia Stachyra, Jagoda Jasnowska, Maja Polka, Olga Lisiecka, Mikołaj Śliwa, Karolina Piwosz, Wojciech Melzer, Tomasz Osica and Wiktor Synowiec! We wish you further success!