Poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowiska: doradca w Akademickim Biurze Karier – Warszawa oraz Białystok

Warszawa, 3 lipca 2019 r. 

POWER.110.1.2019

Ogłoszenie o pracę

 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowiska:

doradca w Akademickim Biurze Karier – Warszawa 

doradca w Akademickim Biurze Karier – Białystok

 

 

Doradcy wykonywać będą swoje obowiązki w pionie kanclerza.

Do zadań przypisanych stanowisku należy: 

 • Doradztwo indywidualne w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
 • Gromadzenie informacji o castingach i współpraca przy ich organizacji, śledzenie rynku pracy pod kątem ofert pracy stałej i tymczasowej w teatrach oraz instytucjach kultury.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania do castingu (np.: self-tape, portfolio, zasady zachowania, autopromocja), współpracy z agencją/ agentem, social media management w kreacji wizerunku itp.
 • Doradztwo grupowe w zakresie metod poszukiwania pracy, w tym pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe, organizacja szkoleń w zakresie poruszania się na rynku pracy
 • Tworzenie raportów bilansu kompetencji i raportów zbiorczych.
 • Doradztwo w zakresie prawnych i kulturowych aspektów związanych z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn przy zatrudnieniu, wsparcie studentów (w szczególności aktorów i aktorek) w przezwyciężaniu stereotypów płciowych związanych z ich zawodem oraz z budowaniem asertywności wobec zachowań dyskryminacyjnych opartych na stereotypach związanych z płcią.
 • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy oraz badanie losów absolwentów, w tym monitoring karier zawodowych osób będących uczestnikami projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” przez 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia.
 • Uczestnictwo w innych działaniach Akademickiego Biura Karier.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (preferowane: wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe);
 • co najmniej roczne doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego lub przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach); 
 • wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej, podstaw ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa do ochrony wizerunku; 
 • podstawy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacja w bieżącym życiu kulturalnym; 
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej; 
 • dodatkowo premiowane będą: ogólna znajomość teatrów w Polsce, orientacja orientacją na temat innych wydarzeń kulturalnych w regionie, z którego pochodzi kandydat lub kandydatka (województwie), w tym festiwali i przeglądów teatrów teatralnych. 
 • biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel), biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie. 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu w Białymstoku lub Warszawie.
 • Wynagrodzenie na poziomie 2500 zł brutto. 
 • Umowę na 3-miesięczny okres próbny (docelowo umowę o pracę na czas określony 3 lub 6 lat) w wymiarze 1 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV – oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: rektorat@at.edu.pl (osoby aplikujące do pracy w Warszawie) lub kanclerz@atb.edu.pl (osoby aplikujące do pracy w Białymstoku) do dnia 22 lipca 2019 roku do godz. 15:00. Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie, zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną (odbywać się będą w Białymstoku i w Warszawie). Przewidujemy zatrudnienie od 1 września 2019 r., na umowę na 3-miesięczny okres próbny.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo pod linkiem oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres iod@at.edu.pl).