Wyniki Konkursu

na opracowanie koncepcji inscenizacji reklamowej / komunikatu interaktywnego / instalacji

W dniu 11 lipca 2019 r. Jury w składzie:

Beata Szczucińska – Kanclerz Akademii Teatralnej

Agnieszka Zajk-Tworkowska – V-ce Kanclerz Akademii Teatralnej

Katarzyna Szubińska – Kierownik działu promocji i sprzedaży AT

Monika Zagawa – Specjalista ds. promocji AT

Aleksandra Derc-Jasińska – WAREXPO

Dawid Niezgoda – WAREXPO

po zapoznaniu się z nadesłanymi opracowaniami koncepcji konkursowych, jednogłośnie wybrało pracę pani Patrycji Wysokińskiej, studentki II roku Wydziału Reżyserii.

Wszystkie nadesłane opracowania spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Jury dziękuje pozostałym uczestnikom konkursu za włożoną pracę w przygotowanie własnych propozycji.