Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora Politechniki Opolskiej, prof. dr. hab. Marka Tukiendorfa