Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Wiktora Jędrzejca, prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.