Remont pomieszczeń dydaktycznych i pomocniczych siedziby Akademii Teatralnej w Warszawie oraz zakup wyposażenia
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W roku 2019 Akademia realizuje zadanie pn. „Remont pomieszczeń dydaktycznych i pomocniczych siedziby Akademii Teatralnej w Warszawie oraz zakup wyposażenia”, w ramach którego wyremontujemy sale, korytarz oraz toalety na III piętrze gmachu głównego. W październiku studenci Kierunku Reżyseria wkroczą do odnowionych sal. Dzięki przearanżowaniu pomieszczeń sanitarnych, wygospodarujemy mini-magazyn na środki inscenizacyjne!

Odnowiony zostanie także korytarz I piętra.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.