Poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko: doradca w Akademickim Biurze Karier

POWER.110.2.2019                                               Warszawa, 18 września 2019 r. 

 

 

Ogłoszenie o pracę

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko:

doradca w Akademickim Biurze Karier – Warszawa / Białystok

 

Doradca wykonywać będzie swoje obowiązki w pionie kanclerza. Obowiązki realizowane będą w siedzibie Akademii w Warszawie oraz w Filii w Białymstoku. Harmonogram realizacji obowiązków  oraz ich wymiar godzinowy w wymienionych lokalizacjach ustalony będzie w umowie o pracę wg indywidualnych uzgodnień.

Do zadań przypisanych stanowisku należy: 

 • Doradztwo indywidualne w aktywnym poszukiwaniu pracy, w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych.
 • Gromadzenie informacji o castingach i współpraca przy ich organizacji, śledzenie rynku pracy pod kątem ofert pracy stałej i tymczasowej w teatrach oraz instytucjach kultury.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania do castingu (np.: self-tape, portfolio, zasady zachowania, autopromocja), współpracy z agencją/ agentem, social media management w kreacji wizerunku itp.
 • Doradztwo grupowe w zakresie metod poszukiwania pracy, w tym pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe, organizacja szkoleń w zakresie poruszania się na rynku pracy
 • Tworzenie raportów bilansu kompetencji i raportów zbiorczych.
 • Doradztwo w zakresie prawnych i kulturowych aspektów związanych z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn przy zatrudnieniu, wsparcie studentów (w szczególności aktorów i aktorek) w przezwyciężaniu stereotypów płciowych związanych z ich zawodem oraz z budowaniem asertywności wobec zachowań dyskryminacyjnych opartych na stereotypach związanych z płcią.
 • Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy oraz badanie losów absolwentów, w tym monitoring karier zawodowych osób będących uczestnikami projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” przez 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia.
 • Uczestnictwo w innych działaniach Akademickiego Biura Karier.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (preferowane: wiedza o teatrze, kulturoznawstwo, zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe);
 • co najmniej roczne doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego lub przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach); 
 • wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej, podstaw ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa do ochrony wizerunku; 
 • podstawy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacja w bieżącym życiu kulturalnym; 
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej; 
 • dodatkowo premiowane będą: ogólna znajomość teatrów w Polsce, orientacja orientacją na temat innych wydarzeń kulturalnych w regionie, z którego pochodzi kandydat lub kandydatka (województwie), w tym festiwali i przeglądów teatrów teatralnych. 
 • biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel), biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie. 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu.
 • Wynagrodzenie na poziomie 5000 zł brutto. 
 • Umowę na 3-miesięczny okres próbny (docelowo umowę o pracę na czas określony 3 lub 6 lat) w wymiarze 1 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV – oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: rektorat@at.edu.pl do dnia 25 września 2019 roku do godz. 15:00. Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie, zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną. Przewidujemy zatrudnienie od 14 października 2019 r., na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo pod linkiem oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres iod@at.edu.pl).