Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych iTSelF

Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych iTSelF to teatralne biennale, którego pierwsza edycja odbyła się w 2002 r. z inicjatywy ówczesnego rektora Jana Englerta. W tym roku obchodzimy jego dziesiątą, jubileuszową edycję. Głównym celem Festiwalu jest promocja kultury teatralnej i scenicznych talentów, wymiana doświadczeń oraz zbliżenie kultur poprzez spotkanie artystów. Festiwal ma charakter konkursowy. Dwanaście spektakli ocenia Jury w składzie: Rosanna Gamson, Catherine Marnas, Michael Hackett, Patrick Spottiswoode i Rafał Zawierucha. Tegoroczne spektakle zgłoszone do konkursu dyskutują z tradycyjną formą przedstawienia, poszukując nowych form i środków przekazu.

Więcej informacji, program i bilety: http://festiwal.at.edu.pl