Poszukujemy kandydatów na stanowisko: specjalistka / specjalista w Biurze Obsługi Toku Studiów (dziekanat)

K. 110.4.2019                                   Warszawa, 30 września 2019 r. 

Ogłoszenie o pracę

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalistka / specjalista w Biurze Obsługi Toku Studiów (dziekanat)

Do zadań przypisanych stanowisku należy między innymi:

  1. przygotowanie organizacyjne i realizacja całości spraw związanych z rekrutacją kandydatów na wszystkie kierunki studiów w Akademii, czuwanie nad zgodnością z regulacjami prawnymi dotyczącymi rekrutacji, kompleksowa obsługa kandydatów na studia,
  2. kompleksowa obsługa studentów w zakresie dokumentacji procesu dydaktycznego, obsługa systemu USOS w zakresie programu studiów i realizacji procesu dydaktycznego, 
  3. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach w zakresie określonym przez dziekana kierunku,
  4. przygotowywanie umów cywilnoprawnych, porozumień z podmiotami świadczącymi usługi dydaktyczne,
  5. dbałość o ujawnienie wymaganych informacji niezbędnych dla kandydatów i studentów na właściwej  stronie internetowej,
  6. przygotowywanie umów o świadczenie usług edukacyjnych oraz umów o artystyczne wykonanie ze studentami oraz osobami zaangażowanymi do realizacji zadań dydaktycznych, 
  7. koordynacja sesji egzaminacyjnych oraz udział w przygotowywaniu planu zajęć,
  8. obsługa administracyjna i prowadzenie spraw związanych ze stypendiami studenckimi oraz pomocą materialną, 
  9. archiwizacja dokumentów,
  10. inne zadania zlecone przed kierownika BOTS.

Wymagania: 

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
 • znajomość komputera i obsługi WORD, EXCELL

Dodatkowym atutem będzie: 

 • znajomość obsługi programu USOS

Oferujemy:

 • Rozwój zawodowy
 • Pracę w profesjonalnym środowisku 
 • Umowę na 3-miesięczny okres próbny (docelowo umowę o pracę na czas nieokreślony)  

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV – oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: rektorat@at.edu.pl do dnia 4 października 2019 roku. Przewidujemy zatrudnienie od zaraz na umowę na 3-miesięczny okres próbny. 

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo pod linkiem http://akademia.at.edu.pl/administracia/obowiazuiace-dokumenty/rodo/ oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres iod@at.edu.pl).