Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Nadanie tytułu i godność Doktora Honoris Causa STANISŁAWOWI RADWANOWI oraz uhonorowanie statuetkami Zelwera wykładowców rozstających się z Akademią: prof. GRAŻYNY MATYSZKIEWICZ, prof. WIESŁAWA KOMASY oraz prof. KRZYSZTOFA ORZECHOWSKIEGO

30 września zainaugurowaliśmy rok akademicki 2019/2020. Podczas uroczystości, oprócz ślubowania i immatrykulacji, wystąpienia Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata, prof. Jana Englerta, przedstawiciela MNiSW Zbigniewa Gryglasa i przedstawiciela Samorządu Studenckiego, nadane zostały tytuł i godność Doktora Honoris Causa Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza STANISŁAWOWI RADWANOWI. Oprócz tego statuetką Zelwera za długoletnią pracę zostali uhonorowani wykładowcy rozstający się z uczelnią: prof. GRAŻYNA MATYSZKIEWICZ, prof. WIESŁAW KOMASA oraz prof. KRZYSZTOF ORZECHOWSKI. Tego dnia nastąpiło także uroczyste przekazanie wyjątkowej nagrody – krawatu Stefana Jaracza, który dzierżyli kolejno Tadeusz Łomnicki i Mariusz Benoit. Z rąk prof. Mariusza Benoit i z jego inicjatywy otrzymała go AGATA BUZEK. Podczas inauguracji wręczono prof. dr hab. Wiesławowi Czołpińskiemu nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność organizacyjną.