Serdecznie zapraszamy studentki i studentów Wiedzy o Teatrze na warsztaty mistrzowskie zeStefanem Kaegi (Rimini Protokoll)

 

OGŁOSZENIE

serdecznie zapraszamy studentki i studentów Wiedzy o Teatrze

na warsztaty mistrzowskie ze

Stefanem Kaegi (Rimini Protokoll)

reżyserem teatralnym i twórcą performansów, współzałożycielem znanego berlińskiego kolektywu Rimini Protokoll, absolwentem Instytutu Teatrologii Stosowanej na Uniwersytecie Liebiga w Gießen, laureatem (wraz z Rimini Protokoll) Srebrnego Lwa na Biennale Teatru w Wenecji

Temat warsztatu:
interakcja z publicznością oraz łączenie materiału dokumentalnego z fikcją jako metody rozpracowywania złożonych problemów, jak zmiana klimatu czy polityki europejskie.

Plan warsztatów
część teoretyczna w Teatrze Studio:

18.10.2019, godz. 20.00-22.00
część praktyczna w Akademii Teatralnej:
19.10.2019, godz. 10.00-18.30 z przerwą obiadową, sala 121
20.10.2019, godz. 11.00-19.30 z przerwą obiadową, sala 121
21.10.2019, godz. 10.00-15.30 z przerwą obiadową, sala 101

Rekrutacja:

Pierwszeństwo udziału mają studenci i studentki 3. roku studiów licencjackich oraz 2. roku studiów magisterskich. Studenci i studentki innych lat mogą uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przez komisję złożonąz przedstawicieli i przedstawicielek władz wydziału oraz studentów i studentek WoT. Zgłoszenia prosimy kierować mailem do 12 października 2018 na adres: zofia.smolarska@at.edu.pl.

Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 15 października 2018.