Sukcesy naszych studentów Studenci AT: Marek Idzikowski, Sławomir Narloch i Marcin Zbyszyński laureatami 9. Forum Młodej Reżyserii

Oto werdykt jury 9. Forum Młodej Reżyserii:

Jury w składzie: Anna Augustynowicz (dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie), Jakub Krofta (dyrektor artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek), Cezary Niedziółka (zastępca dyrektora, kierownik literacki Teatru Wybrzeże w Gdańsku) postanowiło przyznać:

📌 Nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000,00 zł
p. Markowi Idzikowskiemu za spektakl „Odmęt” z Kierunku Reżyseria  (specjalność reżyseria teatru lalek) Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku.

Jury postanowiło dokonać podziału nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 10 000 zł w sposób następujący:

📌 nagroda w wysokości 2 000 zł p. Zofii Gustowskiej z Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie za spektakl „Beatrix Cenci”,

📌 dwie nagrody równorzędne po 4 000 zł
p. Sławomirowi Narlochowi z Kierunku Reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl „Oratorium o mleku”,
p. Marcinowi Zbyszyńskiemu z Kierunku Reżyseria Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl „Powierzchnie gładkie” zrealizowany w Stowarzyszeniu Potem-o-tem.

Po raz pierwszy w ramach Forum Młodej Reżyserii przyznana zostaje Nagroda Rektora AST prof. dr hab. Doroty Segdy, ufundowana przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego, za wyróżniającą się osobowość aktorską.
📌 Jury postanowiło przyznać tę nagrodę w wysokości 1500 zł p. Weronice Krystek, studentce III r. Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

📌 TR Warszawa przyznał Nagrodę Debiut TR, którą otrzymał Wiktor Bagiński, student IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie:
„Nagrodę przyznajemy za formułowanie oryginalnego języka teatralnego, świadome podejmowanie artystycznego ryzyka i odwagę w poruszaniu istotnych problemów współczesnej rzeczywistości. Nagrodą jest zaproszenie do realizacji spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2020/2021.”

TR Warszawa w tym roku przyznał również wyróżnienie Markowi Idzikowskiemu, studentowi IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatraltnej w Warszawie, Filia w Białymstoku – za umiejętność kreowania teatralnych światów, wyczucie dramaturgii i minimalizm środków wyrazu. Wyróżnienie jest jednocześnie zaproszeniem do prezentacji spektaklu „Odmęt” w TR Warszawa w 2020 roku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy 👏👏👏