ODWOŁANY

DZIEŃ OTWARTY KIERUNKU AKTORSTWO
15 MARCA 2020

10.00 – 10.30

SPOTKANIE INFORMACYJNE (Sale: Aula i Gimnastyczna)
Rektor Wojciech Malajkat, Prorektor Anna Serafińska,
Dziekan Katarzyna Skarżanka, Kanclerz Beata Szczucińska

 

10.30 – 11.30

PREZENTACJA ĆWICZEŃ WYMAGANYCH
NA EGZAMINIE RYTMICZNO-RUCHOWYM (Sale: Aula i Gimnastyczna)
Magdalena Wajzner-Barska, Leszek Bzdyl,
Marcin Tylkowski, Przemysław Wyszyński

 

11.40 – 12.40

TECHNIKA MOWY – ćwiczenia (Sale: 1, 2, 3)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ DRAMATYCZNA
Jerzy Łazewski, Małgorzata Kaczmarska, Agata Piotrowska-Mastalerz

EMISJA GŁOSU – ćwiczenia (Sale: 9, 10)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ DRAMATYCZNA
Anna Grabowska, Katarzyna Winiarska

EMISJA GŁOSU – ćwiczenia (Sale: Estradowa, P6)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO I WOKALISTYKA
Anna Serafińska, Janusz Szrom

PIOSENKA – ćwiczenia (Sala Gimnastyczna)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO I WOKALISTYKA
Zbigniew Zamachowski

 

13.00 – 14.00

PODSTAWY INTERPRETACJI PROZY – pokaz (Sala 3)
pod opieką dr Ewy Bułhak

PODSTAWY INTERPRETACJI PROZY – pokaz  (Sala 10)
pod opieką dr. Zbigniewa Zamachowskiego

 

14.15 – 15.15

TOREBKA – INTERPRETACJA PIOSENKI III ROKU – pokaz  (Teat Collegium Nobilium)
pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Strzeleckiego i dr. hab. Marka Stefankiewicza

 

14.30 – 14.50

HAMLET – pokaz  (Aula)
reż. Jan Kamiński (II rok reżyserii),
seminarium reżyserskie pod kierunkiem prof. Jana Englerta

 

15.30 – 17.00

ĆWICZENIA AKTORSKIE (Sale: Gimnastyczna i 1)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ DRAMATYCZNA
Olga Sawicka, Maciej Wierzbicki

ĆWICZENIA AKTORSKIE (Sale: 2, 10, P6)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO I WOKALISTYKA
Anna Buczek, Katarzyna Skarżanka, Bożena Suchocka

 

17.30 – 18.45

ĆWICZENIA AKTORSKIE (Sala 3)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ DRAMATYCZNA
Marcin Perchuć

PIOSENKA – ćwiczenia (Sala Gimnastyczna)
/ KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO I WOKALISTYKA
Andrzej Strzelecki

 

19.00 – 20.30

Pokazy filmów dr. Piotra Głowackiego i dr. Macieja Stuhra (Teatr Collegium Nobilium)