Dzień otwarty Wiedzy o Teatrze

Serdecznie zapraszamy na zdalny dzień otwarty Wiedzy o Teatrze AT

9 maja, sobota, godz. 15:00

Dzień otwarty będzie miał formę spotkania w aplikacji ZOOM.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres poradniawot@at.edu.pl

Uczestniczki i uczestnicy otrzymają link do spotkania w zwrotnym mailu.

Wiedza o Teatrze istnieje w Akademii Teatralnej od 1975 roku, stworzona przez rektora Tadeusza Łomnickiego i dziekana Jerzego Koeniga. Przez ponad cztery dekady wykształciła kilkaset absolwentek i absolwentów, którzy pracują najrozmaitszych miejscach związanych z kulturą i nie tylko. To jedyny kierunek teatrologiczny na uczelni artystycznej w Polsce.

Studia WOT dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.

Program Wiedzy o Teatrze to z jednej strony gruntowny kurs związany z historią teatru – polskiego i powszechnego – powiązany z wszechstronnym poznaniem współczesnego życia teatralnego. Na studiach magisterskich ważnym wątkiem są zajęcia dotyczące zagadnień perfomatyki i performansu.

Na każdym poziomie studiów studentki i studenci mają do wyboru dwie specjalności, które kierunkują ich zainteresowania. Na studiach licencjackich: Krytyka-Historia-Teoria oraz Animacja-Organizacja-Produkcja. Na studiach magisterskich Krytyka-Historia-Performatyka i Animacja-Organizacja-Produkcja.

Jednocześnie złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, historii idei.

Wiedzę o Teatrze AT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, twórcze pisanie, teatr amatorski.

Wśród wykładowców są m.in. uznani badacze oraz dyrektorzy najważniejszych teatrów warszawskich. Studia na WOT dają szansę bezpośrednich spotkania z ludźmi teatru – w efekcie nawiązania licznych i znaczących kontaktów branżowych.