Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 30 października 2020 r.

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z 30 października 2020 r. (link)