Zapraszamy studentów WoT na warsztaty z Sodją Zupanc-Lotker

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt “Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Logo Funduszy Europejskich (Wiedza Edukacja Rozwój), Flaga RP, Flaga UE

OGŁOSZENIE

serdecznie zapraszamy
studentki i studentów Wiedzy o Teatrze
na warsztat obejmujący zadania praktyczne
w formie projektowej prowadzony przez

Sodję Zupanc-Lotker
czeską dramaturżkę, współtwórczynię spektakli teatru niezależnego (m.in. z

Wojtkiem Ziemilskim i Lotte van den Berg), spektakli tanecznych i projektów wystawienniczych, wykładowczynię na DAMU w Pradze, dyrektorkę artystyczną Praskiego Quadriennale w latach 2008-2015.

Temat warsztatu:

Distant range dramaturgies (dramaturgia dalekiego zasięgu), czyli artystyczna eksploracja dialogu w czasie pandemii Covid-19. Czy to możliwe, aby traktować

przeszkody nie jako coś do przekroczenia, a jako coś, z czym można pracować i czym można się bawić? Poznamy różne przykłady dramaturgii dystansu (spektakle on-line, teatr esemesowy, teatr instrukcji, instalacje dla jednego widza itd.) i spróbujemy stworzyć nasze własne performanse.

Termin i plan warsztatów:

25.11.2020 (śr.), godz. 12.00-19.30 z przerwą

26.11.2020 (czw.), godz. 12.00-19.30 z przerwą

27.11.2020 (pt.), godz. 12.00-19.30 z przerwą

Warsztat odbędzie się w języku angielskim na platformie zoom.
Obejmuje 30 godzin wykładowych.

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy kierować mailem do 17 listopada 2020 na adres: zofia.smolarska@e-at.edu.pl. Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 19 listopada 2020. Pierwszeństwo udziału mają studenci i studentki dwóch ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich. Pozostali chętni mogą uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przez komisję złożoną z przedstawicieli i przedstawicielek władz wydziału oraz studentów i studentek WoT.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt “Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt “Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.