Dr Paweł Płoski wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych

dr Paweł Płoski, dziekan WOT

Dr Paweł Płoski, dziekan kierunku Wiedza o Teatrze, podczas niedawnego Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych został wybrany do Zarządu PTBT na kadencję 2020-2024.

Prezesem został (ponownie) prof. dr hab. Wojciech Dudzik z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezesami – prof. dr hab. Małgorzata Leyko z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Paweł Płoski z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, skarbniczką – dr Maria Napiontkowa z Instytutu Sztuki PAN, sekretarzem – mgr Stanisław Godlewski również z Instytutu Sztuki PAN, członkiniami – dr hab. Dorota Fox z Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Justyna Michalik-Tomala z Uniwersytetu Łódzkiego.

Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych (PTBT) zostało powołane w roku 2012. PTBT kontynuuje tradycje Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru, które zakończyło działalność, by stworzyć miejsce dla stowarzyszenia o szerszym profilu, integrującego badaczy dramatu, teatru i widowisk różnych specjalności.

Celem Towarzystwa jest:

  • prowadzenie i wspieranie badań nad wszelkimi – historycznymi i współczesnymi – formami teatru, dramatu, widowisk, przedstawień, performansów;
  • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o teatrze i innych sztukach performatywnych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej;
  • stymulowanie współpracy i dyskusji naukowej, również międzynarodowej, między badaczami z różnych ośrodków naukowych.
dr Paweł Płoski, dziekan kierunku wiedza o teatrze
fot. Bartek Warzecha

Dr Paweł Płoski – teatrolog, redaktor, badacz polityki kulturalnej i organizacji teatru. Wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej, w latach 2016-2019 pełnomocnik dziekana ds. studenckich. Od 2019 dziekan Wiedzy o Teatrze AT. W latach 2009-2020 kierownik działu literackiego Teatru Narodowego. Redaktor miesięcznika „Teatr” (2007-2016). Redaktor serii książkowej „Teatr. Krytycy” wydawanej przez Instytut Książki (2014-2016), w której redagował tomy tekstów Jerzego Koeniga i Janusza Majcherka. Jeden z koordynatorów obchodów stulecia urodzin Erwina Axera (2017). Jako ekspert współpracował z MKiDN oraz wieloma instytucjami kultury teatralnej w Polsce.

dr Paweł Płoski, dziekan WOT