Dr Janusz Zaorski laureatem Złotego Glana

Dr Janusz Zaorski
Dr Janusz Zaorski (kierunek reżyseria) został laureatem ZŁOTEGO GLANA. Nagrodę przyznano za krytyczne spojrzenie na problematyczną i niekiedy wręcz nieludzką historię własnej ojczyzny, stawianie odważnych pytań (niekiedy „dziecinnych”), na które do dziś nie zawsze nasze sumienia pozwalają nam odpowiedzieć. Za twórczość wybitną, która była w stanie opisać rozterki i pragnienia rodaków w różnych epokach i z różnych światów. Twórczość, która jest ciągle aktualna i inspirująca. Bardzo się cieszymy i gratulujemy!
 
Złoty Glan, czyli nagroda Stowarzyszenia Łódź Filmowa i Kino – Galeria Charlie, to wyróżnienie o długoletniej tradycji, które przyznawane jest twórczyniom i twórcom bezkompromisowym z wyraźnie zarysowaną autorską wizją. Wizją, która nie boi się opowiadać o człowieku i jego czynach w sposób daleki od jednoznaczności, otwartą na różne interpretacje.
 
__________________
fot. Bartek Warzecha
Dr Janusz Zaorski