„Zmiana – teraz!”

strategiczny program międzynarodowy Akademii Teatralnej 2020-2023 realizowany w ramach programu Erasmus Plus, Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego
Plakat programu "Zmiana-teraz!" [Postać pod różowym materiałem]

Idea:

W latach 2020- 2023 Akademia Teatralna realizuje międzynarodowy program edukacyjny, którego celem jest opracowanie nowych propozycji kształcenia i praktyk teatralnych opartych na zasadach demokratycznych, podmiotowych i zespołowych (niekiedy odległych od tradycyjnego modelu nauczania), odpowiadających na dynamiczne przekształcenia społeczne i zmieniające się warunki pracy w kulturze, uwzględniających także przeobrażenia, które zajdą w środowisku teatralnym po pandemii.

Wychodzimy z założenia, że nakładające się na siebie kryzysy ekosystemu, gospodarki, sfery publicznej, społecznego zaufania i solidarności, które dotykają europejską wspólnotę, stawiają przed kulturą szczególne wyzwania. Jej odpowiedź nie może polegać na minimalizowaniu strat, ale powinna stanowić konstruktywną wizję budowania nowej wspólnoty i regeneracji sfery publicznej.

Realizowany we współpracy z europejskimi uczelniami i teatrami projekt uwzględnia najważniejsze obszary, które wymagają zmian, bazując na efekcie synergii: wymianie dobrych praktyk i wzajemnym uczeniu się partnerów, z których każdy wnosi inne elementy innowacji, rozwijane i testowane już z powodzeniem na macierzystych uczelniach i we współpracujących z nimi instytucjach.

Projekt zakłada realizację kilku/kilkunastu autorskich produkcji teatralnych w międzynarodowych zespołach powołanych spośród artystów, wykładowców i studentów partnerskich uczelni, we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami.

 

Działania:

– przeprowadzenie międzynarodowej rekrutacji uczestników (2021)

– przeprowadzenie kilku edycji warsztatów praktycznych dla uczestników (Holandia, Niemcy, Francja, Polska) 2021/2022

– przeprowadzenie cyklu konferencji poświęconych tematom przeciwdziałania dyskryminacji, metodologii konstruktywnej informacji zwrotnej, wzmacniania w kształceniu i praktyce teatralnej różnorodności i otwarcia na nieuprzywilejowane grupy społeczne oraz przedyskutowania zmian, które w przestrzeń teatru i kształcenia wniósł w Europie ruch MeToo

– wyłonienie 4 projektów, które w latach 2022/2023 zostaną zrealizowane jako pełnowymiarowe produkcje we współpracy z renomowanymi warszawskimi teatrami (Komuna Warszawa, Nowy Teatr, Teatr Powszechny, Teatr Studio).

Z projektu powstanie szereg publikacji i dokumentów, które opublikowane zostaną na naszych stronach.

 

 

Plakat programu "Zmiana-teraz!" [Postać pod różowym materiałem]

Lider projektu:

Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

Partnerzy strategiczni:

 

Partnerzy wspierający:

 

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+

logo programu Erasmus +

 

 

 

 

 

 

Kierownictwo projektu:

Katarzyna Renes katarzyna.renes@e-at.edu.pl

Agata Adamiecka-Sitek  rps@e-at.edu.pl

tel. 22 635 96 22 w.165