COVID-19

Przypominamy o konieczności ciągłego zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.
Przypominamy Zarządzenia 5/2021 i 6/2021 Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza z dnia 19 lutego 2021 roku, określające organizację zajęć dydaktycznych i biblioteki w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Teatralnej, a także określające terminy zajęć oraz sesji w sem. zimowym i letnim.