Zarządzenie nr 7 i 8/2021 Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2021 r.

W sprawie określenia terminów zajęć oraz sesji w semestrze zimowym i letnim roku 2020/2021, a także określające organizację zajęć dydaktycznych oraz biblioteki