GRANICE W TEATRZE

Logo projektu. W białym kole umieszczonym na czarnym tle, umieszczono dłonie z fresku STWORZENIE ADAMA. Pomiędzy dłoniami przebiega kreska. Obok na białym tle napis "granice w teatrze"

Projekt „Granice w teatrze” przeciw przemocy i nadużyciom w teatrze i szkolnictwie artystycznym

Projekt partnerski podnoszący świadomość praw człowieka, standardy stosowania prawa i równego traktowania w polskim szkolnictwie teatralnym i w teatrze stworzony przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI (Polish Centre of the International Theatre Institute). Jest odpowiedzią na coraz częściej raportowane i nagłaśniane przypadki nadużyć w polskich teatrach i szkołach artystycznych.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 80 godzin warsztatów i szkoleń oraz czterogodzinny panel dyskusyjny. W jego wyniku zostanie stworzony e-book, w którym zebrane będą doświadczenia projektu, popularyzujące wiedzę i dobre praktyki. Przy udziale grona ekspertów powstanie projekt KARTY PRAW i GRANIC PROCESU TWÓRCZEGO, z intencją by karta taka była akceptowana i podpisywana przed kolejne teatry i ośrodki edukacji artystycznej.

Ponadto w nasze działania włączyła się Kancelaria Prawna „BUDNIK. POSNÓW & Partnerzy” z Wrocławia której zadaniem jest opracowanie szeregu działań z zakresu popularyzowania wiedzy prawnej dotyczącej obszaru w jakim sytuuje się projekt GRANICE W TEATRZE

Dodatkowo w ramach projektu powstaną dwa filmy: jeden film dokumentujący wydarzenie oraz drugi pod tytułem „Mity Teatralne”

Wśród panelistów znajdą się prawnicy, ludzie teatru i działacze społeczni m.in.: Adam Bodnar, Alina Czyżewska, mec Krzysztof Budnik, Agata Adamiecka, Ula Kijak, Joanna Nawrocka, Anna Zubrzycki, Paweł Paszta, Marta Miłoszewska, Elżbieta Czaplińska- Mrozek, Ewelina Ciszewska, Dorota Segda i Wojciech Malajkat. Warsztaty prowadzić będą artyści, psychoterapeuci i pedagodzy oraz przedstawiciele organizacji branżowych, wśród nich m.in.: Niamh Dowling, Jagoda Szelc, Monika Klonowska, Ula Kijak, Małgorzata Wdowik, Ewelina Śliwińska- Kur i Mateusz Kur, Kazimierz Ździebło, Magdalena Jochna- Latoś i Julianna Bloodgood. Diego Pileggi, Kate Lush , Marzena Kopczyńska- Urlich.

Nad projektem KARTY PRAW będą pracowali m in: Marta Miłoszewska, Agata Adamiecka, Monika Szela, Ewelina Ciszewska i mec Krzysztof Budnik.

Nad Wydawnictwem Elektronicznym ( e- bok) pracować będą: Karolina Rospondek, Ula Kijak, Monika Sidor, Paulina Michalewska

Koordynatorkami projektu są: prezeska Polskiego Ośrodka ITI i reżyserka Karolina Kirsz oraz aktorka i psychoterapeutka Marzena Kopczyńska- Urlich

Granice w teatrze to projekt skierowany głównie do osób związanych zawodowo z teatrem (potencjalni sprawcy, świadkowie i ofiary nadużyć).

– Teatr jest sztuką kolektywną. Proces artystyczny angażuje ludzi w sposób totalny. Pracując nad rolą, często pracuje się również na własnej tożsamości, intymności i emocjach. Następuje rodzaj otwarcia i zaufania, które może prowadzić do nadużyć psychicznych i fizycznych. Ponadto, silnie hierarchiczna struktura, wciąż istniejąca w teatrze, stwarza zagrożenie stosowania różnych form przemocy. Studenci szkół teatralnych (ludzie bardzo młodzi) oddają się totalnie swojej pracy i często brakuje im świadomości własnych granic (mit ucznia i mistrza). Również wykładowcy, czasami nieświadomie, stosują patologiczne wzorce, w których sami zostali ukształtowani. Obie strony wymagają więc pomocy i wsparcia. – tłumaczą potrzebę działania i stworzenia projektu jego koordynatorki: Karolina Kirsz i Marzena Kopczyńska – Urlich. – Wciąż nie mamy pewności, ile tak naprawdę nam wolno. Nie czujemy się bezpieczni i nie mamy komfortu pracy. Musimy na nowo te granice zdefiniować i ustalić. Jedynie wtedy będzie możliwa twórcza współpraca celem kształcenia młodych artystów (bez naruszania ich granic i praw). Sporo już zostało powiedziane. Teraz czas, abyśmy nabyli praktycznych kompetencji w stawianiu granic, znajomości prawa i pogłębili świadomość specyfiki artystycznego procesu. – dodają.

Warsztaty i szkolenia będą miały miejsce w budynku Akademii Sztuki Teatralnej we Wrocławiu 15 i 16 maja 2021. Część zagranicznych warsztatów będzie tłumaczonych na język polski, także panel dyskusyjny który także będzie videostreemingowany

Partnerami projektu są Akademia Sztuki Teatralnej/ filia we Wrocławiu, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Więcej o projekcie na profilu FB: http://bit.ly/GraniceWTeatrze oraz https://www.facebook.com/ITIPoland

 

[notatka prasowa organizatora]

Logo projektu. W białym kole umieszczonym na czarnym tle, umieszczono dłonie z fresku STWORZENIE ADAMA. Pomiędzy dłoniami przebiega kreska. Obok na białym tle napis "granice w teatrze"