Warsztaty z dr Lukášem Jiřičką

Ogłoszenie o warsztatach dla studentek i studentów kierunku Wiedza o Teatrze!

 

OGŁOSZENIE:

Zapraszamy studentki i studentów kierunku Wiedza o Teatrze do udziału w warsztacie, który poprowadzi dr Lukáš Jiřička – czeski dramaturg, reżyser projektów radiowych, twórca instalacji i filmów eksperymentalnych oraz badacz teatru, wykładowca akademicki, redaktor i tłumacz, autor tomu esejów o teatrze polskim oraz opublikowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego książki „Zdobywcy scen akustycznych: Od radioteatru do teatru muzycznego”.

Warsztat polegać będzie na realizacji zadań praktycznych w formie projektowej. Warsztat osnuty będzie wokół tematu dramaturgii otwartej, formy otwartej, teatru przedmiotów i interakcji oraz praktyk pracy z otwartą strukturą w muzyce, teatrze, sztukach wizualnych i plastycznych. W pracy wykorzystane zostaną metody kumulacji wspólnej energii i inteligencji mające na celu wypracowanie kolektywnego działania.

Warsztat odbędzie się na żywo w auli Akademii Teatralnej. Obejmuje 30 godzin wykładowych.

Plan warsztatów

24.09.2021 (pt.), godz. 10-18:00 z przerwą

25.09.2021 (sob.), godz. 10-18:00 z przerwą

26.09.2021 (niedz.), godz. 10-16:30 z przerwą

 

Rekrutacja:

Zgłoszenia prosimy kierować mailem do 9 września 2021 do godz. 19:00 na adres: wojciech.swidzinski@e-at.edu.pl. Weryfikacja zgłoszeń nastąpi do 13 września 2021. Pierwszeństwo udziału mają studentki i studenci dwóch ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich. Pozostali chętni mogą uczestniczyć w miarę wolnych miejsc. Wszyscy uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszeń przez komisję złożoną z przedstawicieli władz wydziału oraz studentów i studentek WoT.
_____
Projekt „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.