Pamiętamy o Wielkich Artystach
W Święto Zmarłych oraz Zaduszki pamiętamy o artystach, których już z nami nie ma

Pamiętamy…
 
Jak co roku studenci I roku kierunków: aktorstwo, reżyseria i wiedza o teatrze oraz dziekani (kierunku aktorstwo – dr hab. Katarzyna Skarżanka, kierunku wiedza o teatrze dr Paweł Płoski) odwiedzili groby zmarłych profesorów uczelni, wybitnych twórców: aktorów, reżyserów, krytyków teatru, poetów, pisarzy, muzyków pochowanych na warszawskich cmentarzach.
 
Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza zachowuje pamięć o Wielkich Artystach. Są oni nieustająco naszymi mentorami.