Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURYI DZIEDZICTWA NARODOWEGO
na sfinansowanie następujących zadań:

Nazwa zadania:

1) Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynku przy ul. Miodowa 22 C – działanie w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa bazy lokalowej Akademii Teatralnej obejmująca: dobudowę sali wielofunkcyjnej oraz adaptację i modernizację budynków przy ul. Miodowej 22 c oraz 22 d.

Wartość dotacji: 835 000,00 zł
Wartość inwestycji:  82 839 130,23 zł

Opis projektu: Budynek przy ul. Miodowej 22C jest obecnie przebudowywany, aby dostosować go do zajęć dydaktycznych. Budynek ponadto posiadać będzie zaplecze administracyjne i magazynowe. Zadanie obejmuje działania dotyczące podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku i zapewnienia jego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. projekt przewiduje wydzielenie na nowo stref pożarowych, zainstalowania centralnego systemu sygnalizacji pożaru, demontaż elementów łatwopalnych z sufitów, ścian zewnętrznych oraz dachu, instalację i montaż oświetlenia awaryjnego, zamontowanie klap oddymiających, wybudowanie dodatkowej klatki ewakuacyjnej, dodatkowe zabezpieczenie ognioodporne konstrukcji dachu, wymianę drzwi i okien na ogniotrwałe.

2) Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium wWarszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku.

Wartość dotacji: 400 000,00 zł
Wartość inwestycji: 502 090,00 zł 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowych dla obu lokalizacji uczelni (w Warszawie oraz Białymstoku) – w celu opracowania planu zabezpieczenia przeciwpożarowego lokalizacji i dostosowania budynków do obowiązujących przepisów.