Doszkalamy nasze studentki oraz naszych studentów na najróżniejszych polach!

W dniu 24.01.2022r. w Teatrze Collegium Nobilium odbyły się warsztaty dla IV i V roku aktorstwa z Warszawy i Białegostoku z reżyserką castingu Magdaleną Szwarcbart.

Spotkanie odbyło się w ramach działalności Akademickiego Biura Karier Akademii Teatralnej.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

fot. Zuzanna Mazurek

 

Wydarzenie odbywało się w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.