KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ AKADEMII TEATRALNEJ OBYWATELKOM I OBYWATELOM UKRAINY

ЗАЯВА ПРО ДОПОМОГУ ЩО НАДАЄ КОЛЕКТИВ ТЕАТРАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ AKADEMII TEATRALNEJ OBYWATELKOM I OBYWATELOM UKRAINY

 

Szanowni Państwo,

dla skoordynowania działań w Akademii powołana została grupa pomocowa UA-AT, w skład której wchodzą: Maciej Kozakoszczak, Anna Lach, Katarzyna Obidzińska, Katarzyna Renes, Beata Szczucińska, Agnieszka Zajk-Tworkowska.

 

1. Realizowane formy pomocy:

a. Zbiórka rzeczowa.

 

Od dnia 3 marca br. w Akademii prowadzona będzie zbiórka następujących artykułów:

ŚRODKI HIGIENICZNE (papier toaletowy, podpaski, pieluchy dziecięce, tampony, szampony do włosów, szczoteczki do zębów, pasta do zębów, mydło w płynie, ręczniki papierowe)

ŻYWNOŚĆ Z DŁUGIM TERMINEM PRZYDATNOŚCI, BEZ KONIECZNOŚCI CHŁODZENIA (dania instant, słoiki z gotową żywnością, batony proteinowe, słoiczki z żywnością dla dzieci, puszki żywności, herbata, kawa, kaszki mleczne/ryżowe, mleko modyfikowane dla dzieci)

ŚRODKI DORAŹNEJ POMOCY MEDYCZNEJ (leki przeciwbólowe, bandaże elastyczne, bandaże, środki dezynfekcji, maseczki ochronne, opatrunki, nożyczki, plastry wodoodporne).

 

Zbiórka prowadzona jest:

 • Warszawa: w sali nr 53 w budynku D (poziom -1) w godzinach 10:00-18:00,
 • Białystok: na portierni, w godzinach 8:00-19:00.

Prosimy o przynoszenie wyłącznie rzeczy wymienionych na liście.

Mile widziane większe opakowania poszczególnych towarów (np. zgrzewki, pudła).

Unikamy towarów z kodem 4 60-4 69 (Rosja) oraz 4 81 (Białoruś).

 

UWAGA! W dniach 3 i 4 marca 2022 zbieramy koce (nowe) i termosy!

 

b. Zbiórka pieniężna.

Środki na pomoc studentom i pedagogom uczelni kształcących na kierunkach teatralnych z Ukrainy wpłacać można na konto Fundacji Akademii Teatralnej nr 04 1140 1010 0000 2659 5300 1003

Koniecznie z dopiskiem: pomoc dla szkolnictwa teatralnego w Ukrainie.

 

Jeśli ktoś ma wiedzę na temat osób wymienionych wyżej potrzebujących naszej pomocy, prosimy o zgłaszanie się do nas na adres mailowy ua-at@e-at.edu.pl lub za pomocą Messengera.

 

2. Adresaci pomocy:

  1. Artykuły ze zbiórki rzeczowej spróbujemy dostarczyć do osób potrzebujących w Ukrainie. Zrobimy to samodzielnie lub z pomocą sprawdzonych instytucji. Będziemy też na bieżąco reagować na potrzeby zgłaszane nam przez społeczność bądź współpartnerów.
  2. Środki o pieniężne będą kierowane do osób potrzebujących pomocy (wypłacane w formie stypendium); do zaprzyjaźnionych instytucji (na podstawie umowy lub porozumienia); na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji kształcenia w Ukrainie; dla studentów szkół teatralnych Ukrainy, którzy podejmą kształcenie w Polsce; dla pedagogów szkół teatralnych, którzy podejmą zatrudnienie w Polsce.
  3. Bezpośrednio skupiamy się na pomocy studentom i pracownikom ukraińskich szkół teatralnych oraz instytucji kultury. Szukamy z nimi kontaktu i formułujemy celowaną pomoc. Wszelkie informacje w tym zakresie prosimy kierować do grupy pomocowej UA-AT za pomocą kanałów komunikacji ww.

 

3. Sieciowanie/Kierunkowanie

Obecna sytuacja ukazała, jak wiele jest wśród nas wielkich serc. Zależy nam na ukierunkowaniu pomocy i trafianiu do środowisk nam najbliższych. Nie zmienia to faktu, że wiemy z jak wielkimi problemami zmaga się cała społeczność Ukrainy. Dążymy do jak najszerszego sieciowania się, by wskazać sprawdzone organizacje niosące pomoc w bardzo konkretnych, niecierpiących zwłoki przypadkach. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę.

 

4. Trwałość.

Przygotujmy nasze serca i głowy na fakt, że konieczność udzielenia pomocy może być długotrwała, a nasza aktywność i otwartość musi nam wystarczyć na co najmniej kilka tygodni. Rozkładajmy siły.

 

_____________________________________________________________

ЗАЯВА

ПРО ДОПОМОГУ ЩО НАДАЄ КОЛЕКТИВ ТЕАТРАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

 

Шановні Громадяни,

для координації діяльності в Академії була створена група ДОПОМОГА UA-AT, до складу якої входять: Мацєй Козакощак, Анна Лях, Катажина Обідзинська, Катажина Ренес, Беата Щучинська, Агнєшка Зайк-Творковська.

 

1. Реалізовані форми допомоги:

а. збір в натуральному вираженні.

 

З 3 березня цього року в Академії проводитиметься збір наступних речей:

ГІГІЄНІЧНІ ЗАСОБИ (туалетний папір, гігієнічні прокладки, дитячі підгузники, тампони, шампуні для волосся, зубні щітки, зубна паста, рідке мило, паперові рушники)

ПРОДУКТИ З ТРИВАЛИМ ТЕРМІНОМ ПРИДАТНОСТІ, БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ (миттєві страви, слоїки з готовою їжею, білкові батончики, слоїки з дитячим харчуванням, консерви, чай, кава, дитячі молочні/рисові каші, дитяче молоко-порошок)

ЗАСОБИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (знеболюючі ліки, еластичні бинти, марлеві бинти, дезінфікуючі засоби, захисні маски, пов’язки, ножиці, водонепроникні пластирі).

 

Збір ведеться:

* Варшава: в залі № 53 в будівлі D (рівень –1) з 10:00 до 18:00,

* Білосток: на портьє, з 8:00 до 19: 00.

ПРОХАННЯ приносите лише речі, перераховані в списку.

Вітається велика упаковка окремих товарів (наприклад, термозварювання, коробки).

Уникаємо товарів з кодом 4 60-4 69 (Росія) і 4 81 (Білорусь).

 

УВАГА! 3 і 4 березня 2022 року ми збираємо ковдри (нові) та термоси!

 

б. Збір грошей.

Гроші на допомогу студентам і педагогам з України, які навчаються за театральними напрямками у ВНЗ, можна внести на рахунок Фонду Театральної академії № 04 1140 1010 0000 2659 5300 1003

Обов’язково з припискою: допомога для театральної освіти в Україні.

 

Якщо хтось знає про осіб, перерахованих вище, які потребують нашої допомоги, будь ласка, повідомте нас по електронній пошті ua-at@e-at.edu.pl або за допомогою Messenger.

 

2. Одержувачі допомоги.

 1. Зібрані речі постараємося доставити нужденним в Україні. Зробимо це самостійно або за допомогою перевірених установ, а також постійно реагуватимемо на потреби спільнот або партнерів.
 2. Гроші будуть передані потребуючим допомоги особом (виплачуватимуться у вигляді стипендії); до дружніх установ (на підставі договору або угоди); на придбання обладнання, необхідного для реалізації освіти в Україні; для студентів театральних шкіл України, які навчатимуться в Польщі; для педагогів театральних шкіл, які узгодять працевлаштування в Польщі.
 3. Спрямовуємо допомогу безпосередньо до студентів і співробітників українських театральних шкіл та закладів культури. Ми шукаємо контакт з ними і формулюємо цільову допомогу. Будь-яку інформацію по цьому питанню просимо направляти в групу підтримки UA-AT по каналах зв’язку (як вище).

 

3. Мережування/ Цілеспрямованність

Нинішня ситуація показала, як багато серед нас великих сердець. Ставимо собі за мету, щоб скеровувати допомогу до найближчих нам середовищ. Це не змінює факту, що ми знаємо, з якими великими проблемами стикається весь народ України. Прагнемо максимально широкої взаємодії у мережах, щоб вказувати на перевірені організації, що несуть допомогу в дуже конкретних, невідкладних випадках. Ми відкриті для діалогу і співпраці.

 

4. Витривалість.

Підготуймо наші серця та голови до того факту, що необхідність надання допомоги може бути тривалою, а нашої активності і відкритості повинно вистачити як мінімум на кілька тижнів. Давайте розкладатимемо сили.