PROJEKT PROMO

OPEN CALL

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie we współpracy z Nowym Teatrem w Warszawie ogłasza otwarty nabór na autorskie koncepcje/scenariusze krótkich działań performatywnych (mikrospektakli, interwencji, instalacji performatywnych itp.). Wybrane koncepcje zostaną zrealizowane przy wsparciu merytorycznym i produkcyjnym Akademii Teatralnej oraz zaprezentowane podczas organizowanego przez Nowy Teatr show case’u Generation After Showcase. Nowe Geografie w pierwszych dniach września 2022.

Ramy tematyczne/schemat działania
Prosimy autorki i autorów, by przygotowując swoje koncepcje, działali zgodnie z poniższym schematem:

👉 Wybierz ze swego najbliższego otoczenia jeden przedmiot, z którym czujesz emocjonalną więź. Powinien to być produkt współczesnego rynku kapitalistycznego (samochód, telefon, konsola, program komputerowy, element garderoby itp.).
👉 Stwórz koncepcję krótkiego (od 3 do 10 minut) działania performatywnego, które będzie reklamą wybranego przez Ciebie produktu (nie chodzi o bezpośrednie zachwalanie jakości produktu, raczej o działanie, które będzie współkształtowało jego wizerunek).
👉 Należy unikać wypowiedzi wprost krytycznych wobec wybranego produktu, co nie znaczy, że działanie nie może sygnalizować dystansu autorek i autorów wobec produktu, generowanego przezeń stylu życia czy np. szkodliwości dla środowiska.
👉 Prace powinny być zaprezentowane w języku angielskim lub tak zaprojektowane, aby tłumaczenie tekstu nie wpłynęło na odbiór pracy.

Podstawowym założeniem projektu jest próba nakłonienia uczestników do odkrycia i ujawnienia osobistych relacji z realiami tzw. późnego kapitalizmu. Równocześnie warto zwrócić uwagę, że gotowe prace zaprezentowane w ramach Generation After Showcase. Nowe Geografie przed międzynarodowym gronem kuratorów wielkich europejskich imprez teatralnych ze swej istoty staną się czymś na kształt reklamówek ich twórców, ich samych przeobrażą w prezentowany na rynku towar.

📌 Kto może aplikować?
Studentki i studenci dwóch ostatnich roczników studiów wszystkich kierunków Akademii Teatralnej (uczestnicy muszą mieć status studenta/studentki AT w momencie prezentacji projektu). Aplikacje mogą składać zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły.

📌 Współrzędne produkcyjne
Akademia Teatralna wesprze realizację wybranych koncepcji, udostępniając własne zaplecze techniczne w podstawowym zakresie wraz z obsługą techniczną (nagłośnienie, oświetlenie, multimedia itp.).

📌 Przestrzeń
Projekt będzie realizowany w różnych przestrzeniach budynku D Akademii Teatralnej (sale wykładowe, aula itd.). Uczestnicy powinni wziąć tę współrzędną pod uwagę (dostosować swoje koncepcje do założonej przestrzeni).

📌 Terminy
Aplikacje prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 na adres mailowy: agnieszka.zajk-tworkowska@e-at.edu.pl.
Terminy prób: sierpień 2022.
Pokaz: 1-3 września 2022.

📌 Ludzie

Zwycięskie aplikacje wybierze zespól w składzie:
Olga Drygas, Nowy Teatr
Agnieszka Zajk-Tworkowska, AT
Piotr Gruszczyński, Nowy Teatr, AT
Tomasz Plata, AT

Wparcie merytoryczne dla zakwalifikowanych uczestniczek i uczestników (warsztat, konsultacje, feedback): Piotr Gruszczyński, Tomasz Plata w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.