Ryszard Bolesławski ze swoją ulicą w Warszawie!

Ryszard Bolesławski, jako jedyny Polak, ma swoją gwiazdę w Alei Sław w Hollywood.

Teraz doczekał się alei w Warszawie. Na wniosek Fundacji im. Leona Schillera, działań prof. Barbary Osterloff oraz p. Marka Kuleszy, fragment przestrzeni miejskiej niedaleko Teatru Polskiego stał się Aleją Ryszarda Bolesławskiego. Otwarcie alei nastąpiło w dniu 23 czerwca 2022.

Ma w tym swój udział i nasza uczelnia, która przypomniała Bolesławskiego, organizując w 2016 roku międzynarodową sesję naukową poświęconą temu wybitnemu artyście. Wydany został wówczas też plon tej sesji – dwujęzyczny tom pt. Ryszard Bolesławski. Jego twórczość i jego czasy (2018).

Tom zakupić można za pośrednictwem naszego wydawnictwa tutaj.