UWAGA: ZMIANY W ORGANIZACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Grafika z tekstem: Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 Na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2022 r., poz 574 ze zm.) oraz § 17 ust 3 Regulaminu Studiów Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, w Zarządzeniu nr 15/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023, biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Uczelni tj. brak środków na prognozowane koszty ogrzewania budynków oraz energii elektrycznej, wprowadza się następujące zmiany: § 1 1. Zajęcia dydaktyczne na kierunkach praktycznych (kierunek aktorski i reżyseria) w Warszawie będą odbywały się w następujących terminach: SEMESTR ZIMOWY Zajęcia dydaktyczne (praktyczne) 01.10.2022 - 07.12.2022 Sesja egzaminacyjna (praktyka) 08.12.2022 - 18.12.2022 Ferie świąteczne wraz z przerwą semestralną 19.12.2022 - 02.01.2023 Zajęcia dydaktyczne (teoretyczne) on-line 03.01.2023 - 20.02.2023 Sesja egzaminacyjna (teoria) on-line 21.02.2023 - 28.02.2023 Egzaminy poprawkowe w terminach indywidualnych do 16.03.2023 SEMESTR LETNI Zajęcia dydaktyczne 01.03.2023 - 13.06.2023 Ferie wielkanocne 07.04.2023 - 10.04.2023 Sesja egzaminacyjna 14.06.2023 - 28.06.2023 Egzaminy poprawkowe w terminach indywidualnych do 15.09.2023.

Grafika z tekstem: 2. Zajęcia dydaktyczne na kierunku wiedza o teatrze będą odbywały się w terminach wskazanych w Zarządzeniu nr 15/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. z zastrzeżeniem, że od 19.12.2022 do 28.02.2023 będą prowadzone w trybie on-line. 3. Zajęcia dydaktyczne na kierunkach w Filii w Białymstoku będą odbywały się w następujących terminach: SEMESTR ZIMOWY Zajęcia dydaktyczne (praktyczne i teoretyczne) 01.10.2022 - 18.12.2022 Ferie świąteczne 19.12.2022 - 02.01.2023 Zajęcia dydaktyczne on-line (teoretyczne wraz z sesją egzaminacyjną teoretyczną z semestru zimowego oraz część zajęć z semestru letniego) 03.01.2023 - 05.02.2023 Zajęcia dydaktyczne (praktyczne cd.) on- line 06.02.2023 - 19.02.2023 Zajęcia dydaktyczne (praktyczne cd.) 20.02.2023 - 05.03.2023 Sesja egzaminacyjna (praktyczna) 06.03.2023 - 15.03.2023 Przerwa semestralna 16.03.2023 - 22.03.2023 Egzaminy poprawkowe w terminach indywidualnych do 30.03.2023 SEMESTR LETNI Zajęcia dydaktyczne 23.03.2023 - 05.07.2023 Ferie wielkanocne 07.04.2023 - 10.04.2023 Sesja egzaminacyjna 06.07.2023 - 16.07.2023 Egzaminy poprawkowe w terminach indywidualnych do 15.09.2023 4. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 15/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 pozostają bez zmian. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR /-/ Prof. dr hab. Wojciech Malajkat.