Społeczność Akademii z okazji Święta Zmarłych

Pamiętamy…
 
Jak co roku studenci I roku kierunków: aktorstwo, reżyseria i wiedza o teatrze odwiedzili groby zmarłych profesorów uczelni, wybitnych twórców: aktorów, reżyserów, krytyków teatru, poetów, pisarzy, muzyków pochowanych na warszawskich cmentarzach.
 
Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza zachowuje pamięć o Wielkich Artystach. Są oni nieustająco naszymi mentorami.