Akademia Teatralna z dotacją celową

Grafika. Na białym tle flaga Polski oraz logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej tekst: "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) - wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku."

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie otrzymała dotację celową na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku”.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Wartość dofinansowania MKiDN w roku 2023: 1 200 000 zł.

Wartość projektu: 1 703 706,94 zł.

Grafika. Na białym tle flaga Polski oraz logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej tekst: "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (etap 1) - wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ul. Miodowa 22/24 (gmach główny oraz Teatr Collegium Nobilium w Warszawie) oraz ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku."