Noc Muzeów w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

W dniu 13 maja 2023 r., już po raz siódmy Naczelny Sąd Administracyjny weźmie udział w stołecznej Nocy Muzeów. Wydarzenie zostanie uroczyście zainaugurowane o godzinie 15.00 przed gmachem NSA (ul. Boduena 3/5) występem Chóru Komendy Stołecznej Policji. Współorganizatorami wydarzenia są: Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, Archiwum Państwowe w Warszawie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Warszawie, a także Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Bogaty program przewiduje m.in. prezentacje wystaw dokumentujących początki i współczesność sądów administracyjnych, ekspozycje interesujących zbiorów muzealnych i archiwaliów związanych z sądownictwem oraz historią naszego kraju. Archiwum Państwowe w Warszawie zaprezentuje wystawę „70-lecie odbudowy warszawskiej Starówki”. Jak w poprzednich latach, zwiedzający będą mogli wziąć udział w inscenizacji rozprawy sądowej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto zostaną zaprezentowane elementy służby Policji Sądowej, zespołu minersko-pirotechnicznego oraz pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.

W trakcie Nocy Muzeów w NSA zaplanowano różnego rodzaju występy artystyczne, m.in. fragment recitalu Anny Grochowskiej „Chcę mieć serce spokojne”, etiudy studentów Akademii Teatralnej w Warszawie czy występ zespołu wokalnego z Wołynia.

Zwiedzającym zostaną również udostępnione: Sala Zgromadzeń, w której odbywają się ważne dla sądownictwa administracyjnego wydarzenia, m.in. doroczne zgromadzenia ogólne z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz sale rozpraw, gdzie na co dzień rozpatrywane są sprawy.

Dla najmłodszych gości przewidziano gry, konkursy (historyczne, plastyczne itp.) z nagrodami oraz rodzinna grę terenową „Sądowa przygoda”.

Ideą Nocy Muzeów z udziałem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest nie tylko zaprezentowanie warunków pracy sędziów i pracowników tego Sądu, lecz także jego historii, a nade wszystko pokazanie gmachu sądowego jako miejsca przyjaznego dla osób do niego przybywających.