Żegnamy Jana Kozikowskiego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Kozikowskiego, scenografa, absolwenta Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz współpracownika naszej uczelni.

Jan Kozikowski stworzył scenografie do spektakli warsztatowych i dyplomowych studentów Wydziału Aktorskiego: Trzech sióstr, Polowania na łosia w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza, Nocy sióstr Brontë w reżyserii Bożeny Suchockiej, Piosennika Andrzeja Poniedzielskiego.

Rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze kondolencje.