Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej Bartosza Porczyka

Rada Dyscypliny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zawiadamia, że

16 października 2023 r. (poniedziałek), o godz. 9:00

odbędzie się zdalna, publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr. Bartosza PORCZYKA

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wielostronną

 komunikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa

  1. “ Mój kastrat – monodram – instalacja mentalna jako eksperyment na żywej

tkance ciała aktora, wokalisty, performera sztuki”.

        Promotor:   dr hab. Katarzyna Skarżanka

       Recenzenci: dr hab. Izabella Jeżowska

                          dr hab. Michał Staszczak

             dr hab. Tomasz Man

* Rozprawa doktorska jest dostępna w Biurze Rady Dyscypliny (pok. 022, parter) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16 (siedziba Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa)

* Recenzje pracy doktorskiej wraz z opisem dzieła będącego tematem tego postępowania są udostępnione na stronie www.at.edu.pl w zakładce BIP/doktorat, habilitacje/przewody doktorskie.

* Osoby zainteresowane uczestniczeniem w publicznej obronie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy aborusiewicz@e-at.edu.pl, otrzymają link zapraszający.