Zawiadomienie o Kolokwium Habilitacyjnym dr Agnieszki Doroty Makowskiej

Zaproszenie

Rada Dyscypliny Akademii Teatralnej

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zawiadamia,

że w dniu 17 czerwca 2024r. (poniedziałek) o godz. 9.30

odbędzie się zdalne, publiczne Kolokwium Habilitacyjne

dr Agnieszki Doroty Makowskiej

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa

nt. roli Marzeny Świrskiej-Wnerwińskiej, „Niepokój Nauczycielski. Stand-up, musical”.

 

Skład Komisji Habilitacyjnej

Prof. dr hab. Jolanta Góralczyk – przewodnicząca

Dr hab. Katarzyna Siergiej – sekretarz

Prof. dr hab. Zofia Uzelac – recenzentka

Dr hab. Agnieszka Greinert – recenzentka

Dr hab. Aneta Głuch – Klucznik – recenzentka

Dr hab. Marek Tatko – recenzent

Dr hab. Anna Gajewska – członkini

 

* Dokumentacja habilitacyjna jest dostępna w Biurze Rady Dyscypliny (pok. 022, parter) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15 (siedziba Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa) * Recenzje wraz z opisem dzieła będącego tematem w/w postępowania są udostępnione na stronie www.at.edu.pl w zakładce BIP/doktorat, habilitacje/przewody doktorskie.

* Osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej obronie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy sekretarza Rady Dyscypliny aborusiewicz@e-at.edu.pl otrzymają link zapraszający.

Warszawa, 17 czerwca 2024 roku