Zawiadomienie o Kolokwium Habilitacyjnym dr Ewy Konstancji Bułhak-Rewak

Zaproszenie

Rada Dyscypliny Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zawiadamia,
że w dniu 16 lipca 2024r. (wtorek) o godz. 10.00
odbędzie się zdalne, publiczne Kolokwium Habilitacyjne
dr Ewy Konstancji Bułhak-Rewak
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wielostronną kominikację w czasie rzeczywistym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa
nt roli Alicji w spektaklu „ Alicja w Krainie Czarów” w reżyserii Sławomira Narlocha.

Skład Komisji Habilitacyjnej
Prof. dr hab. Alicja Barbara Panek-Piętkowska – przewodnicząca
Dr hab. .Anna Gajewska – sekretarz Prof. dr hab. Zofia Uzelac – recenzentka Dr hab. Agnieszka Greinert – recenzentka Dr hab. Ewa Kaim – recenzentka
Dr hab. Michał Staszczak – recenzent Dr hab. Łukasz Lewandowski – członek

* Dokumentacja habilitacyjna jest dostępna w Biurze Rady Dyscypliny (pok. 022, parter) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14(siedziba Akademii Teatralnej, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa)
* Recenzje wraz z opisem dzieła będącego tematem w/w postępowania są udostępnione na stronie www.at.edu.pl w zakładce BIP/doktorat, habilitacje/przewody doktorskie.
* Osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej obronie po przesłaniu zgłoszenia na adres mailowy sekretarza Rady Dyscypliny aborusiewicz@e-at.edu.pl otrzymają link zapraszający.

 

Warszawa, 16 czerwca 2024 roku