Badania naukowe

Wpisując się w ogólnoakademickie standardy kształcenia, Akademia Teatralna skupia się nie tylko na dydaktyce, ale również na prowadzeniu działalności naukowej i badawczej. Włączanie efektów prac naukowych do programu kształcenia jest zarówno wymogiem Prawa o szkolnictwie wyższym, jak również normą stosowaną w najlepszych ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Utworzona przy Wydziale Wiedzy o Teatrze Pracownia Badawcza służy osiąganiu ambitnych celów naukowych Akademii, poprzez inicjowanie debaty akademickiej i prac badawczych, jak również popularyzację efektów badań i uzyskiwanie finansowania na działalność naukową. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o działalności Pracowni Badawczej.