Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego

Pracownia Historii Szkolnictwa Teatralnego jest naukowo-badawczą jednostką Wydziału Wiedzy o Teatrze (WoT). Zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, popularyzacją dorobku pracowników WoT, a także opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów i materiałów archiwalnych. Gromadzone zbiory obejmują materiały dotyczące dziejów szkolnictwa oraz historii teatru, ze szczególnym uwzględnieniem wykładowców i absolwentów Akademii Teatralnej oraz jej poprzedników.

Regulamin Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego

Wykaz zbiorów PHST

 

Radę Naukową Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego tworzą:

dr hab. Tomasz Kubikowski (Przewodniczący)
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
dr hab. Edward Wojtaszek

Kierownikiem Pracowni Historii Szkolnictwa Teatralnego jest dr Kamila Lewandowska.


Kontakt z archiwum:

tel. (22) 831 02 16 w. 159
e-mail: pracownia.hist@at.edu.pl

czynne: środa i czwartek: 9.00-13.00

Korzystanie ze zbiorów po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pracownia mieści się na III piętrze budynku Teatru Collegium Nobilium.

Kontakt w sprawach naukowo-badawczych:

dr Kamila Lewandowska
Kierownik Pracowni Badawczej WOT
tel. 0048 691 768 072
kamila.lewandowska@at.edu.pl