Współpraca z zagranicą

Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych  ITSelF (2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017) oraz Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016) to najważniejsze wydarzenia artystyczne organizowane przez Akademię Teatralną na arenie międzynarodowej. W każdej edycji bierze udział do 15 szkół artystycznych z całego świata. Do tej pory gościliśmy spektakle m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Iranu, Korei Południowej, Meksyku, Chin, Australii, Iranu,  Maroka, Izraela, Japonii, Rosji oraz krajów europejskich, m.in.: Francji, Anglii, Szkocji, Austrii, Włoch, Niemiec, Słowacji, Rumunii, Węgier, Litwy, Łotwy. Pokazom konkursowym towarzyszą warsztaty. Prowadzili je m.in.: Anna Strasberg, Mario Biagini, Noah Pikes, Claudio de Maglio, Thomas Prattki.

Akademia realizuje również wieloletnie projekty dwustronne i wielostronne, współpracuje w ramach partnerskich projektów z uczelniami na całym świecie, między innymi z Petersburską Państwową Akademią Sztuk Teatralnych, Folkwang Hochschule w Essen, DAMU w Pradze. W ostatnich latach Akademia Teatralna nawiązała współpracę m.in. z Lee Strasberg Film and Theatre Institute w Nowym Jorku, National School of Drama w New Delhi oraz Taipei National University of Arts.  

Uczelnia jest też partnerem wielostronnych projektów międzynarodowych: EUROPIA – projekt realizowany z Akademią Teatralną ERAC z Cannes, IYME: International Young Makers Exchange.

Nasi pedagodzy i studenci są obecni na wszystkich ważnych festiwalach (m.in. Światowy Festiwal Szkół Teatralnych w Peru, International Festival of Theatre Institutes w New Delhi, Istropolitana Projekt w Bratysławie, Festiwal Setkání / Encounter w Brnie, Singing Mask w Petersburgu, Podium w Moskwie, SZEM w Miskolcu, Baltic House w Petersburgu, National Prize w Rzymie, Artorium w Bańskiej Bystrzycy).

Uczelnia jest członkiem E:UTSA (Europe: Union for Theatre Schools and Academies), IYMT International Young Makers in Transition, European League of Institutes of the Arts (ELIA). Stale uczestniczy też w programie wymiany studentów Erasmus, realizuje kursy aktorskie i staże dla cudzoziemców.