Granty i dotacje

Programy grantowe stają się coraz istotniejszym źródłem finansowania nauki. Według Ustawy o finansowaniu nauki, w perspektywie kilku lat połowa środków budżetowych przeznaczanych na badania naukowe będzie dystrybuowana przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Oznacza to, że granty staną się głównym mechanizmem finansowania zespołów badawczych, a ich pozyskiwanie będzie elementarną umiejętnością, którą będzie musiał posiąść naukowiec.

Obecnie naukowcy działający w obszarze humanistyki i sztuki mogą pozyskiwać granty z następujących źródeł (kliknij w obrazek):

Źródła