Usługi

W bibliotece głównej wykonujemy na zamówienie kserokopie z materiałów własnych biblioteki, zgodnie z wymogami prawa autorskiego.

Koszt w bibliotece głównej: jedna strona A-4 – 30 groszy, jedna strona A-3 – 50 groszy.