Zajęcia dydaktyczne zaczynamy
25 września 2017

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2017 Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyną się 25 września (wyjątkiem jest I rok Wydziału Reżyserii, dla którego pierwsze zajęcia odbędą się 2 października).

Inauguracja roku akademickiego w Warszawie
odbędzie się 29 września 2017 o godz. 9.30.

Inauguracja roku akademickiego w Białymstoku
odbędzie się 2 października 2017 o godz. 12.00.

Więcej informacji: Organizacja roku 2017/2018.