Program Erasmus +

Program Erasmus +

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

W dniu 1 grudnia 2019 r. otwarta została rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus Plus w roku akademickim 2020/2021.

Do 20 stycznia 2020 r. studenci zainteresowani wyjazdem powinni złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą (pokój 107 na pierwszy piętrze) następujące dokumenty:

  1. podanie do Dziekana Kierunku z prośbą o zgodę na wyjazd. Podanie zawierać powinno:
   • Uzasadnienie odbycia wyjazdu (cel, opis uczelni/instytucji) w której odbywać się będzie mobilność
   • Proponowany termin odbycia mobilności i czas jej trwania
   • Informację o średniej ocen z roku poprzedzającego wyjazd
   • Proponowany program studiów
  1. wypełnione uczelniane oświadczenie na studia lub praktykę w ramach programu Erasmus Plus (do pobrania obok )
  2. certyfikat o znajomości języka wykładowego uczelni docelowej, lub pisemną deklarację znajomości języka w którym odbywać się będzie mobilność
  3. Informację o działalności artystycznej, naukowej, uczelnianej i pozauczelnianej kandydatów, związanej z kierunkiem studiów. 
  4. Wstępną, pisemną zgodę Dziekana na wyjazd

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Uczelnianymi Zasadami Realizowania Programu Erasmus + w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (patrz: załącznik obok)

ERASMUS PLUS W AKADEMII TEATRALNEJ

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie uczestniczy w programie wymiany Erasmus od 2001 roku i posiada kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

Biuro programu Erasmus Plus znajduje się w pokoju nr 107 (na pierwszym piętrze) i czynne jest dla studentów w dni powszednie w godzinach 9:00-15:00.

W celu umówienia wizyty zaleca się wcześniejszy kontakt z koordynatorką Programu:

Katarzyna Renes – Obrochta
e-mail: katarzyna.renes @e-at.edu.pl
tel. +48 22 635 96 22   w.165

 

Informacja dla studentów i pracowników Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

W ramach Programu Erasmus Plus Akademia Teatralna oferuje:                            

 1. Wyjazdy w ramach mobilności studentów:
 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

Na każdym z poziomów studiów (studia pierwszego i drugiego stopnia) student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów trwających łącznie do 24 miesięcy. Do łącznej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – ewentualne wcześniejsze wyjazdy w poprzednim programie „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus.

Pobyt absolwenta uczelni na praktyce lub stażu musi się zakończyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja kandydatów na wyjazdy absolwentów musi się odbyć na ostatnim roku studiów.

 

 1. Wyjazdy w ramach mobilności pracowników uczelni:
 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

 

W latach akademickich 2019-2021 Akademia Teatralna ma możliwość realizowania mobilności w następujących krajach:

Kraje Unii Europejskiej:

Belgia, Bulgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

Wielka Brytania (do czasu członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej)

Kraje spoza UE:

Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja

Serbia*

* Uznanie Serbii za kraj kwalifikowany podlega następującym warunkom:

– dostępność środków przewidzianych w projekcie budżetu na 2019 rok po przyjęciu budżetu na 2019 rok dla Serbii;

– podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącego udziału Republiki Serbii w „Erasmus+”

 

Zalecamy wyjazdy studentów i pracowników Akademii Teatralnej do szkół z którymi mamy podpisane umowy o partnerstwie:

1. Erasmushogeschool Bruksela (Belgia)

2. Josip Juraj Srossmayer University Osijek UNIOS (Chorwacja)

3. Janackova Akademie Musickich Umeni w Brnie (Czechy)

4. Tajdeyliopisto Teatterikorkeakoulu w Helsinkach (Finlandia)

5. Université Paris Sorbonne Nouvelle (Francja)

6. Institut International de la Marionnette Charleville-Mézières (Francja)

7. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Hiszpania)

8. Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia Y León Valladolid (Hiszpania)

9. Klaipėdos universitetas (Litwa)

10. Vilniaus Kolegija (Litwa)

11. Lithuanian Academy of Music and Theatre Vilno (Litwa)

12. Latvijas Kultūras Akadēmija Riga (Łotwa)

13. Justus Liebig University Giessen (Niemcy)

14. Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Niemcy)

15. Akadémia umení v Banskej Bystrici (Słowacja)

16. Vysoká škola múzických umení v Bratislavie (Słowacja)

17. Bilkent University w Ankarze (Turcja)

18. University of Theatre and Film Arts Budapest (Węgry)

19. Università di Bologna (Włochy)

20. Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico (Włochy)

21. Universität Mozarteum Salzburg (Austria)

22. Folkwang University of the Arts, Essen (Niemcy)

23. Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ESAD (Hiszpania)

24. The Royal Conservatoire of Scotland RCS (Wielka Brytania)

25. Conservatoire national supérieur d’art dramatique CNSAD (Francja) W TRAKCIE PODPISYWANIA 

26. Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, Niemcy W TRAKCIE PODPISYWANIA 

 

Dodatkowe informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się w Przewodniku:

– dla studenta:
https://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/10/Info_Studenci.pdf

– dla pracownika:
https://erasmusplus.org.pl/wpcontent/uploads/2018/10/Info_pracownicy_uczelni.pdf

 

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką Programu Erasmus Plus w Akademii Teatralnej w celu omówienia szczegółów.