Wymiana Międzynarodowa

Akademia Teatralna uczestniczy w programie wymiany Erasmus od 2001 roku.

Z możliwości oferowanych przez program ERASMUS – wyjazdów na studia lub na praktyki zawodowe korzystać mogą wszyscy studenci uczelni.

Decyzję o wyjazdach najczęściej podejmują studenci Wydziału Wiedzy o Teatrze, Wydziału Sztuki Lalkarskiej, a także Wydziału Reżyserii.

Najczęściej wybierane przez naszych studentów, w ciągu ostatnich trzech lat, uczelnie partnerskie to: Łotewska Akademia Kultury w Rydze, Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) w Madrycie, Uniwersytet w Bolonii (UNIBO), Freie Universität w Berlinie, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) w Sevilli oraz Valladolid.

Największym zainteresowaniem studentów przyjeżdżających, cieszy się Wydział Aktorski oraz Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Najliczniej przyjeżdżają studenci z zaprzyjaźnionych uczelni słowackich – a są to: Akadémia umení w Bańskiej Bystrzycy oraz Vysoká škola múzických umení w Bratysławie.

W maju 2013 r. Akademia Teatralna złożyła wniosek o przyznanie uczelni Karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). W grudniu 2013 r. Akademia Teatralna znalazła się na liście uczelni, którym przyznano kartę ECHE – kartę, która jest swoistym ‘znakiem jakości’, uprawniającym uczelnię do ubiegania się o fundusze w latach 2014-2020 w ramach programu Erasmus+. 

Karta ECHE oznacza przystąpienie do programu Erasmus+, tym samym Akademia Teatralna może zawierać umowy  o współpracę z uczelniami znajdującymi się na tej liście:

http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php

Na lata 2014-20 Akademia Teatralna podpisała umowy międzyinstytucjonalne z następującymi uczelniami:

  • Freie Universität Berlin
  • Università di Bologna
  • Latvijas Kultūras Akadēmija Riga
  • Akadémia umení v Banskej Bystrici
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislavie
  • Klaipėdos universitetas

Wystąpiliśmy o podpisanie i czekamy na potwierdzenie umów z:

  • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

  • Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla
  • Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
  • Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia Y León Valladolid

Szczegółowych informacji szukaj u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus w Biurze Współpracy z Zagranicą w pokoju nr 16 na parterze budynku Akademii.